Vážení zákazníci, obchodní partneři,

dnem 25.5.2018 vstoupila v platnost nová pravidla na ochranu osobních údajů.

Naše společnost dbá ochrany osobních dat, ctíme soukromí osob a všechny poskytnuté osobní údaje zpracováváme s náležitou úctou a péčí.

Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (GDPR) jsou určena pravidla pro zpracování osobních údajů fyzických osob, kterých se naše společnost drží.

Abychom učinili liteře výše uvedeného Nařízení za dost, rádi bychom Vás touto cestou informovali o Vašich právech a také o zásadách zpracování poskytnutých osobních údajů.

MAGNOLIE PLUS CZ s.r.o.

GDPR-MAGNOLIE PLUS CZ-pdf.pdf